PLANS ESTUDIANT PIOLET

Pots estalviar al llarg dels anys pensant en les despeses relacionades amb els estudis i la formació dels nens menors de 12 anys.

Els Plans Estudiant Piolet s’adrecen a persones adultes amb fills, nebots, néts o nens al seu càrrec menors de 12 anys que estiguin interessades a contractar un pla d’estalvi pensant en el seu futur.

Hi ha dues modalitats de Plans Estudiant Piolet:

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU