PRÉSTEC ESTUDIS

Crèdit Andorrà, amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra (UdA), ofereix als seus estudiants un préstec per al finançament de la seva oferta formativa.

Finançament

Un préstec pensat per a totes les despeses universitàries que sorgeixen de forma immediata.

Tipus d’interès

Aquest préstec ofereix un tipus d’interès d'euríbor anual del +6% (TAE: 6,168%).

 

Concessió subjecta als criteris de risc del banc. Cal disposar d’ingressos recurrents en un compte de Crèdit Andorrà o d’avals personals familiars o d’altres garanties. Càlcul de la TAE per a un import de 2.000 € a retornar en 12 mesos. S’aplica l’euríbor anual 2022 (en cas que el tipus d’interès sigui negatiu, el mínim és 0%). 
Característiques

Amb un finançament màxim de 2.000 € i un termini màxim de devolució de 12 mesos.

Avantatges

Sense comissions d’estudi ni de cancel·lació.

Rapidesa

Màxima agilitat en la concessió i la tramitació del préstec.

Documents relacionats