SERVEI UNITAT INVERSIÓ ESTRANGERA

El Servei Unitat Inversió Estrangera de Crèdit Andorrà, situat a l’oficina de la Seu Social, és el partner que necessita si és una empresa i està pensant en iniciar un projecte empresarial a Andorra. Aquesta unitat està dedicada únicament i exclusivament a oferir servei i suport en les gestions que aquestes empreses puguin requerir.

Aquest servei compta amb professionals de molta experiència per donar resposta a totes les necessitats que li puguin sorgir.

Un banc que posa a la seva disposició:

  • Un grup bancari sòlid, amb una trajectòria internacional excepcional.
  • Un grup assegurador referent al Principat d’Andorra.
  • Gestors especialitzats i altament qualificats.
  • Agilitat en les gestions. 
  • Una àmplia gamma de serveis bancaris:

- Servei de Banca per Internet.
- Domiciliació de nòmines i rebuts.
- Targeta 24 h: permet ingressar i bescanviar diners (gratuïta).
- Pagaments i cobraments de la CASS.
- Gestió de xecs i transferències.
- Servei de Confirming.
- TPV, tant de sobretaula com virtual.
- Serveis de banca privada per rendibilitzar els recursos excedents de l’empresa.
- Avals i garanties per comptar amb una garantia davant de tercers.

Per poder iniciar l’activitat, l’empresa precisa un seguit de serveis bancaris adaptats a les seves necessitats, entre els quals hi ha l’obertura d’un compte bancari. Els professionals del Servei d’Unitat d’Inversió Estrangera de Crèdit Andorrà compten amb amplis coneixements per dur a terme les gestions adients per obrir un compte.

Per procedir a l’obertura d’un Compte Societat en constitució, el propietari de l’empresa haurà de facilitar a la Unitat d’Inversió Estrangera la documentació necessària (mitjançant el correu electrònic uie@creditandorra.ad o bé lliurant-la a l’oficina de la Seu Social de Crèdit Andorrà).