SERVEIS INTERNACIONALS

Asseguri els seus pagaments i cobraments amb la garantia de Crèdit Andorrà a tot el món. La seva empresa pot disposar d’una cobertura per tipus de canvis o per tipus d’interès. Així, podrà pagar als seus proveïdors amb la màxima seguretat per a la seva empresa.

El Crèdit documentari és un mitjà de pagament eficient utilitzat per dur a terme importacions, mitjançant el qual Crèdit Andorrà emet un compromís, per compte del comprador, de pagar al venedor (exportador) la quantitat indicada en els documents, sempre que es compleixin els termes i les condicions establertes. Conegui els avantatges del producte:

  • Més seguretat en les transaccions comercials internacionals. 
  • Permet iniciar relacions amb nous proveïdors internacionals amb absoluta confiança, fins i tot quan ni el venedor ni el comprador tenen experiència sobre la solvència i la seriositat de l'altra part. 
  • Facilita l’obtenció de finançament per realitzar la compra. 
  • Dóna garantia de cobrament i pagament.

La Cobertura de tipus de canvi és una manera d'assegurar els seus cobraments i pagaments. Amb aquest mitjà, Crèdit Andorrà li garanteix les operacions fetes en divises amb l'objectiu d'evitar el risc de variacions de canvi que es puguin produir fins al venciment de l'operació.

Poden gaudir de la cobertura de tipus de canvi les empreses d'importació i exportació que realitzin les seves operacions amb divises. També les companyies que es financin a crèdit amb divisa. Conegui els avantatges del producte:

  • Eliminar incerteses en les operacions de comerç internacional realitzades en monedes diferents de la local.
  • Fàcil de contractar i gestionar.
  • Fixar els costos d'una operació comercial amb antelació.