VIA-T

Un mitjà de pagament per no haver de fer cues ni aturar-se als peatges de les autopistes.

  • A través d’un petit dispositiu fàcilment instal·lable al vehicle, l’usuari pot començar a gaudir d’aquest servei i els seus avantatges des del primer dia.
  • Vàlid per a les autopistes d’Espanya, Portugal i, a més, França.
  • Extracte mensual detallat (lloc, dia i hora del càrrec) de tots els pagaments als peatges efectuats amb VIA-T.
  • El càrrec es realitza l’últim dia del mes.
  • Comissió única d'alta al servei de 60 € per a l’adquisició de l'aparell transmissor, el qual caldrà renovar cada 5 anys.
  • Comissió anual de manteniment de 30 €.

Per a més informació sobre les vies que accepten VIA-T, connecta’t a www.viat.es

  • Màxima comoditat de pagament, sense haver d’aturar el vehicle i sense haver de recollir cap tiquet als peatges d’Espanya, Portugal i, a més, França.
  • Sense cues, amb carrils exclusius.
  • Seguretat. L’ús fraudulent de targetes es produeix quan es realitzen pagaments amb la duplicació de la banda magnètica. El VIA-T garanteix als seus usuaris que no patiran aquest tipus de frau.
  • Si un client té diferents vehicles, pot utilitzar el mateix VIA-T per a tots.